ROT-Avdrag vid takrenovering

Information om ROT-avdrag samt regler vid takrenovering eller takbyte

Vad är ROT-avdrag och hur fungerar det?

ROT-avdraget är ett skatteavdrag som omfattar renovering(takrenovering, takbyte), ombyggnad och tillbyggnad av småhus. Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus får en skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden, dock med max 50 000 kronor per år och individ. Det är ägaren av ett småhus som kan få skattereduktion för ROT-arbeten. ROT-avdraget är permanent och gäller för arbeten som påbörjats från 8 december 2008.

Hur mycket sparar jag på ROT-avdraget?

ROT-avdraget är i praktiken ett tillägg till det redan existerande RUT-avdraget (avdrag för hushållsnära tjänster). Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år. Totalt kan de två delägarna alltså renovera för max en kostnad av 200 000 kronor per år. 

Räkneexempel:

Årsinkomst: 200 000 kr
Skatt (30%): 60 000 kr

Takrenovering görs för en arbetskostnad om 100 000 kr. 

Berättigad till ROT: 50 000 kr (50% av 100 000 kr)
Slutlig skatt: 10 000 kr (60 000 kr - 50 000 kr)

Källa: Skatteverket.se