Renovera taket själv

Att tänka på innan du börjar med din takrenovering hemma. 

Hantverkare eller hantverka själv - det är frågan. Ofta är det mest ekonomiskt med både och - gör de arbetskrävande och enklare sysslorna själv och låt hantverkare ta hand om de svåra och känsliga momenten.

I det här kapitlet tar vi upp vad du ska tänka på när du själv gör jobbet.

Ska du göra jobbet själv? Här är 5 frågor du kan ställa dig:

• Har jag tid att göra takrenoveringen?

Tiden är det som talar för att anlita hantverkare. Att göra ett större renoveringsarbete i hemmet utan gott om tid kan lätt sluta i kaos. Räkna igenom hur många timmar projektet väntas ta. Alla i familjen bör vara med i beslutet och inse vad det innebär för familjens övriga aktiviteter.

• Klarar jag av att göra takrenoveringen själv?

Vilken svårighetsgrad har arbetet? Kvalificerade arbeten ska utföras av dem som har kvalifikationerna. Tänk också på vad som krävs för att försäkringar ska gälla.

• Sparar jag pengar på att göra takrenoveringen själv?

Att anlita hantverkare kan bli dyrt. En takläggare eller snickare brukar kosta 400-500 kr per timme. Dessutom tillkommer restid och milersättning. Ju mer arbetskrävande en renovering är, desto dyrare blir det.

Arbetstiden är ofta den största posten på fakturan, materialet den mindre. För arbetskostnaden kan du få skattereduktion (ROT-Avdrag).

Det är också viktigt att tänka efter före du går med på att arbetet görs på löpande räkning. Det bästa är vanligtvis att sätta ett tak för kostnaderna.

• Måste jag göra takrenoverigen själv?

Ibland blir vi tvingade att göra jobben själva för att det helt enkelt inte går att få tag i hantverkare tillräckligt snabbt. Det kan till exempel handla om en plötslig skada som måste åtgärdas omgående.

Är det något som går på försäkringen så är det bästa att prata med försäkringsbolaget så snabbt som möjligt så att ingenting blir fel.

• Tycker jag att det är kul?

Ofta gör vi jobbet själva för att det helt enkelt är kul att renovera, särskilt när vi gör det tillsammans. Skäms inte för att du är en passionerad hemmasnickrare. Har du drabbats av Timellsmittan så är det ingenting att skämmas över.

Har du bestämt dig för att göra takrenoveringen själv så är förberedelserna A och O.

Det viktigaste är att du tar god tid på dig innan du sätter i gång. Ta dig tid att läsa bruksanvisningar, broschyrer och handböcker. Det finns utmärkta instruktioner. Om du ägnar 2-3 timmar åt dessa först, så spar du tid under arbetet och undviker att göra dyra misstag.

Ta god tid på dig att noga läsa på om de arbetsmoment du ska göra.

Mät noga och kontrollera dina beräkningar både en och två gånger. När du gör arbetet själv kan du inte reklamera jobbet.

Satsa också på professionella redskap. Men köp inte dyr utrustning.

Det mesta går att hyra, allt från byggställning och skylift.